Přeskočit na obsah

Tepelné čerpadlo

Vytápějte, ochlazujte místnosti a ohřívejte vodu za zlomek nákladů, které jinak vynaložíte na vytápění a ohřev kotlem nebo chlazení klimatizací. A navíc, díky nižší sazbě za elektřinu, na kterou máte po instalaci tepelného čerpadla nárok, snížíte i celkové náklady na elektřinu ve vašem domě.

Princip fungování tepelného čerpadla a účinnost

Tepelné čerpadlo je efektivní způsob vytápění domácnosti a ohřevu vody. Funguje na principu přenosu tepla z jednoho prostředí do druhého, přičemž odebírá teplo z místa, kde je ho dostatek (například z venkovního vzduchu, země nebo podzemní vody) a přenáší ho do místa, kde je potřeba (například do interiéru domu nebo do ohřívače vody).

Účinnost tepelného čerpadla se vyjadřuje pomocí hodnot COP (Coefficient of Performance) nebo SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Hodnota COP udává poměr mezi množstvím dodaného tepla a množstvím elektrické energie, kterou čerpadlo spotřebovalo. Hodnota SCOP je průměrný COP v průběhu celého topného období a je realističtějším ukazatelem účinnosti čerpadla v různých klimatických podmínkách. Například, pokud čerpadlo spotřebuje 1 kW elektrické energie a dodá 4 kW tepla, COP je 4, čím vyšší je tedy hodnota COP nebo SCOP, tím je tepelné čerpadlo účinnější.

Souhrnné výhody instalace tepelného čerpadla

1. Snížení nákadů na vytápění

Tepelná čerpadla jsou schopna přenášet více energie, než kolik samotná spotřebují. Tím pádem jsou mnohem účinnější než tradiční způsoby vytápění, jako jsou plynové nebo elektrické kotle a díky tomu také významně snižují náklady na vytápění.

2. Snížení nákladů na elektřinu

Díky nižší sazbě za elektřinu, na kterou máte po instalaci tepelného čerpadla nárok, snížíte i celkové náklady na elektřinu ve vašem domě.

3. Možnost chlazení domu bez nákladné klimatizace

Některá tepelná čerpadla jsou vybavena také funkcí chlazení, což je užitečné v horkých letních dnech, kdy se běžně zapíná klimatizace a účet za elektřinu se roztáčí. Chladící režim zároveň funguje s ještě vyšší energetickou účinností než při vytápění, náklady na chlazení tak bývají u vybraných modelů úplně zanedbatelné.

4. Ohřev teplé užitkové vody

Tepelná čerpadla mohou být využita také k ohřevu užitkové vody, což přináší další úsporu nákladů proti využití konvenčních zdrojů.

5. Zvýšení hodnoty nemovitosti

Instalace tepelného čerpadla automaticky zvyšuje hodnotu nemovitosti a v případě kombinace s dalšími drobnými úpravami během instalace může také zajistit příznivější energetický štítek budovy.

6. Snížení pořizovacích nákladů díky dotaci NZÚ až do výše 150.000 Kč

O zisk dotace Nová Zelená Úsporám se v případě pořízení systému s fotovoltaickou elektrárnou postaráme za vás. V tandemové instalaci s fotovoltaikou vám navíc vyřídíme také tzv. kombinační bonus, který ještě více sníží počáteční náklady na instalaci.

7. Komfort a pohodlí

O nic se nestaráte, vše funguje plně automaticky podle venkovní teploty a energetických potřeb budovy a požadovaného teplotního komfortu.

8. Příznivý vliv na životní prostředí

Tepelná čerpadla využívají převážně obnovitelné zdroje energie, jako je teplo ze vzduchu, země nebo podzemní vody, čímž přispívají ke snížení emisí skleníkových plynů.

Technologické balíčky energií pro váš domov

Tepelné čerpadlo s fotovoltaikou pro dům do 150 m2 bez baterie

Vysoká míra energetické soběstačnosti. Díky synergii zdrojů ušetříte až 70 % nákladů za vytápění a provoz elektrických zařízení.

Tepelné čerpadlo s fotovoltaikou pro dům nad 150 m2 s baterií

Vysoká míra energetické soběstačnosti. Díky synergii zdrojů ušetříte až 70 % nákladů za vytápění a provoz elektrických zařízení a navíc při nabité baterii topíte a spotřebováváte elektřinu zdarma i v čase, kdy nesvítí slunce.

Tepelné čerpadlo s fotovoltaikou, baterií a nabíjecím wallboxem

Maximální možná míra soběstačnosti a efektivního využívání energií za zlomek nákladů v porovnání s konvenčním způsobem využívání energií a paliva.

O jaké řešení máte zájem?

Na dodávkách tepelných čerpadel spolupracujeme se společností Roivatherm.

Logo Roiva

Ukázky našich realizací

Velké Přítočno - 10 kWp

Hybridní elektrárna 10 kWp s přetokem do sítě – Velké Přítočno

Instalovaný výkon hybridní elektrárny 10 kWp, roční výroba elektřiny 9645 kWh, baterie 10,66 kWh. Realizace FVE ve Velkém Přítočně, Kladno.

Dolany u Kladna - 1,93 kWp

Fotovoltaická elektrárna 1,93 kWp pro ohřev užitkové vody – Dolany u Kladna

Instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny 1,93 kWp, roční výroba elektřiny 1655 kWh, zásobník vody Dražice 200 l. Realizace FVE v Dolanech u Kladna.

Velké Přítočno - 6,4 kWp

Hybridní elektrárna 6,4 kWp s přetokem do sítě – Velké Přítočno

Instalovaný výkon hybridní elektrárny 6,4 kWp, roční výroba elektřiny 5325 kWh, baterie 10,66 kWh. Realizace FVE ve Velkém Přítočně.

Solárním systémům rozumíme jako máločemu jinému, přesvědčte se