Přeskočit na obsah

Fotovoltaika pro bytové a činžovní domy

Výhody fotovoltaiky pro bytové domy

Systém fotovoltaických panelů s akumulací vyrobené energie na střechách bytových domů představuje velmi chytrý způsob jak efektivně využít velikost společné střechy pro pokrytí energetické potřeby všech členů SVJ. Každá bytová jednotka tak může těžit se společné instalace, kdy si sníží vlastní energetickou náročnost a zároveň, díky násobně větším úsporám z rozsahu, si násobně zkrátí návratnost celé investice.

Fotovoltaická řešení vhodná pro bytové domy

Systém jednoho odběrného místa

  • Vytvoření centrálního odběrného místa pro celý dům.
  • Každý byt má vlastní měřicí jednotku a platby jsou následně spravedlivě rozpočítány dle podílu spotřeby na výrobě.
  • Velká výhoda je platba za jeden jistič a také možnost velkoobchodního nákupu chybějící energie.

Systém více odběrných míst

  • Každý byt je odběrným místem.
  • Fotovoltaická elektrárna je připojena vedle všech odběrných míst také k místu společné spotřeby.

Příprava teplé vody

  • Vyrobená elektřina pokrývá společné prostory a dále je primárně využívána pro ohřev teplé vody.
  • Energetické přebytky ve formě zisku jsou dle zvoleného alokačního klíče rozdistribuovány jednotlivým vlastníkům.

Baterie pro bytový dům

  • Nezávislý technologický blok pro uložení solárních přebytků pro pokrytí energetické potřeby v době, kdy FVE nevyrábí.
  • Baterie mohou být umístěny ve společných prostorách, kterých bývá v bytových domech dostatek, před jejich instalací je ale potřeba většinou zabezpečit dané místo proti krádeži a mít sjednané vhodné komerční pojištění.

Solárním systémům rozumíme jako máločemu jinému, přesvědčte se