Přeskočit na obsah

Fotovoltaická elektrárna pro firmy

Instalace fotovoltaické elektrárny pro firmy a výrobní provozy nabízí řadu klíčových výhod. Díky větším plochám mohou firmy dosáhnout významných úspor z rozsahu a v kombinaci se zrychlenými odpisy zkrátit návratnost investice. Jelikož také produkce elektrické energie často koresponduje s dobou její spotřeby, eliminuje se potřeba pořízení nákladnějších akumulátorů. Budoucí legislativní změny by mohly firmám umožnit sdílet energetické nadbytky se svými zaměstnanci jako benefit. Dále může být udržitelný energetický mix výhodou v tendrech a výběrových řízeních a pomáhá firmám posilovat svou veřejnou image jako zodpovědných strážců životního prostředí.

Větší plocha k osazení fotovoltaickými panely = rychlejší návratnost

  • Výrobní závody, sklady a další druhy organizací fungující v halách a větších budovách mohou instalovat řádově více panelů, než bývá zvykem u domácností, což na jedné straně zvyšuje efektivitu výroby elektrické energie a zároveň snižuje jednotkové náklady na kWp.
  • Zrychlené odpisy ještě více usnadňují firmám dosažení pozitivní ROI.
  • Větší instalace často přinášejí nemalé úspory z rozsahu.

Synergie produkce a spotřeby energie

  • Fotovoltaické panely produkují energii během dne, kdy je většina firem produkčně aktivní a v daném okamžiku spotřebovává nejvíce energie.
  • Synchronizace produkce a spotřeby znamená, že mnoho firem nemusí investovat do drahých akumulačních zařízení, protože odpadá potřeba akumulace pro pozdější využití na čas, kdy elektrárna nevyrábí.
  • Další optimalizace spotřeby může vést k dalším úsporám a efektivitě v energetické rozvaze.

Sdílení energie jako zaměstnanecký benefit

  • Budoucí změny v zákoně by mohly umožnit firmám sdílet nadbytečnou energii se svými zaměstnanci, což se může obzvlášť v době vyšších cen stát velmi atraktivním zaměstnaneckým benefitem.
  • Sdílení energie může pomoci posílit vazby mezi firmou a jejími zaměstnanci a zvýšit spokojenost a loajalitu.
  • Ekologické benefity mohou být atraktivní i pro potenciální kandidáty při náboru nových zaměstnanců.

Udržitelnost ve výběrových řízeních, image firmy a CSR

V dnešní době už není neobvyklé, že jedna z podmínek výběrových řízení je také prokázání určitého závazku k environmentální udržitelnosti. Společnosti, které budou moci prokázat, že část vlastní spotřeby pochází z obnovitelných zdrojů, získávají ve výběrových řízeních pozitivní evaluaci, mnohdy i na úkor vyšší ceny produktů/služeb.

Společnosti využívající obnovitelné zdroje energie nejenže efektivně snižují svůj uhlíkový dopad, čímž přispívají k ochraně životního prostředí, zároveň ale také prezentují svou organizaci jako ekologicky odpovědnou, a to dlouhodobě zlepšuje její veřejný obraz a pověst.

Velkým trendem hlavně u mladšího spektra zákazníků bývá orientace na výrobce a poskytovatele služeb, kteří se aktivně snaží snižovat svůj environmentální dopad.

Solárním systémům rozumíme jako máločemu jinému, přesvědčte se