Přeskočit na obsah

Výhody systému s a bez akumulace energie do vlastních baterií

Fotovoltaickou elektrárnu je u nás možné pořídit s baterií, nebo bez. Každá varianta má svá pro i proti. Pojďme si ty nejvýznamnější projít.

Systém s akumulací do baterií

Baterie slouží k ukládání přebytečné energie, kterou lze využít v čase nebo období, kdy fotovoltaická elektrárna nevyrábí nebo nepokrývá dostatečně celkovou elektrickou spotřebu. Pomůže vám tedy k ještě větší nezávislosti na tradičních dodavatelích energie.

Další výhodou je podpora síťové stability, jelikož baterie umožňuje propojení s elektrickou sítí a slouží jako rezervní zdroj energie během špičkových zátěží. Tím pomáhá stabilizovat lokální energetickou síť a snižovat riziko výpadků.

Systém s baterií rovněž funguje jako UPS, tedy záloha v případě výpadku proudu. Náš technik s vámi probere jaké okruhy je vhodné a možné zálohovat a vše následně nastaví. Nejběžněji je takto zálohováno osvětlení, lednice, wi-fi, pohon garážových vrat nebo vybrané zásuvky. V případě výpadku proudu pak díky správně zvolenému zálohování většinou zákazník ani daný výpadek nezaznamená, protože přepnutí na baterii trvá jednotky milisekund.

Solární systém s baterií je také, i díky vyšší pořizovací ceně, podporován výrazně vyšší dotací.

Systém bez akumulace do baterie

Nespornou a v zásadě jedinou výhodou jsou nižší pořizovací náklady. Tato „výhoda“ je ale v delším časovém horizontu spíše nevýhodná, protože přebytečná energie je posílána dodavateli energie zpět do sítě, který ji sice následně umí doručit zpět v době, kdy FVE nevyrábí dostatek energie na pokrytí energetické potřeby domácnosti, ale zpravidla už za méně výhodných finančních podmínek.

Ukázky našich realizací

Velké Přítočno - 10 kWp

Hybridní elektrárna 10 kWp s přetokem do sítě – Velké Přítočno

Instalovaný výkon hybridní elektrárny 10 kWp, roční výroba elektřiny 9645 kWh, baterie 10,66 kWh. Realizace FVE ve Velkém Přítočně, Kladno.

Dolany u Kladna - 1,93 kWp

Fotovoltaická elektrárna 1,93 kWp pro ohřev užitkové vody – Dolany u Kladna

Instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny 1,93 kWp, roční výroba elektřiny 1655 kWh, zásobník vody Dražice 200 l. Realizace FVE v Dolanech u Kladna.

Velké Přítočno - 6,4 kWp

Hybridní elektrárna 6,4 kWp s přetokem do sítě – Velké Přítočno

Instalovaný výkon hybridní elektrárny 6,4 kWp, roční výroba elektřiny 5325 kWh, baterie 10,66 kWh. Realizace FVE ve Velkém Přítočně.

Solárním systémům rozumíme jako máločemu jinému, přesvědčte se