Přeskočit na obsah
Home » Fotovoltaické systémy » Fotovoltaika pro obce a nižší samosprávné celky

Fotovoltaika pro obce a nižší samosprávné celky

Instalací fotovoltaických elektráren může obec nejen snížit náklady na elektrickou energii, ale také přispět k ochraně životního prostředí, být dobrým příkladem svým občanům ve smyslu moderního technologického osvojení a v neposlední řadě si také zajistit přízeň obyvatel za hospodárnost při řízení obce.

Nabízíme řešení pro všechny obce bez ohledu na velikost. Celému procesu nejprve předchází relativně podrobný energetický audit, kde zjistíme aktuální i budoucí energetickou potřebu a následně navrhujeme několik variant solárního systému, který bude nejlépe odpovídat potřebě dané obce. Možnosti jsou podobné jako v případě domácností, liší se však výrazně v instalovaném výkonu a tedy i potřebné infrastruktuře. Vždy ale platí, že energetická potřeba samosprávnými celky je o dost jiná než v případě potřeb domácnosti, robustnost celého řešení je tedy vždy šita přesně na míru dané obci.

Kromě vytvoření kompletní projektové dokumentace, instalacezprovoznění celého systému obcím také pomůžeme se získáním dotace z programu RES+, ze kterého lze čerpat dotaci nejen na fotovoltaické elektrárnyakumulaci energie, ale proti domácnostem také na pokročilé hardwarové a softwarového vybavení pro energetický management a nástrojů pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, technický dozor a veškerá bezpečnostní opatření související s provozem solárního systému.

Solárním systémům rozumíme jako máločemu jinému, přesvědčte se

Pin It on Pinterest

Share This