Přeskočit na obsah

Fotovoltaika pro obce a nižší samosprávné celky

Instalací fotovoltaických elektráren může obec nejen snížit náklady na elektrickou energii, ale také přispět k ochraně životního prostředí, být dobrým příkladem svým občanům ve smyslu moderního technologického osvojení a v neposlední řadě si také zajistit přízeň obyvatel za hospodárnost při řízení obce.

Audit – návrh – řešení na míru

Nabízíme řešení pro všechny obce bez ohledu na velikost. Celému procesu nejprve předchází relativně podrobný energetický audit, kde zjistíme aktuální i budoucí energetickou potřebu a následně navrhujeme několik variant solárního systému, který bude nejlépe odpovídat potřebě dané obce. Možnosti jsou podobné jako v případě domácností, liší se však výrazně v instalovaném výkonu a tedy i potřebné infrastruktuře. Vždy ale platí, že energetická potřeba samosprávnými celky je o dost jiná než v případě potřeb domácnosti, robustnost celého řešení je tedy vždy šita přesně na míru dané obci.

Dotace z programu RES+

Kromě vytvoření kompletní projektové dokumentace, instalacezprovoznění celého systému obcím také pomůžeme se získáním dotace z programu RES+, ze kterého lze čerpat dotaci nejen na fotovoltaické elektrárnyakumulaci energie, ale proti domácnostem také na pokročilé hardwarové a softwarového vybavení pro energetický management a nástrojů pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, technický dozor a veškerá bezpečnostní opatření související s provozem solárního systému.

Solárním systémům rozumíme jako máločemu jinému, přesvědčte se